Оформление медицинских документов для детского сада и школы

Перед поступлением в детский сад ребенок должен пройти медосмотр, включающий посещение нескольких специалистов, анализы крови и мочи. Кроме того, понадобится справка о прививках, либо документ об официальном отказе о проведении вакцинации.
ВНИМАНИЕ! Перед тем как задать вопрос, рекомендуем Вам ознакомиться с содержанием раздела «Часто задаваемые вопросы». Велика вероятность, что там Вы найдете ответ на свой вопрос прямо сейчас, не тратя время на ожидание ответа от врача–консультанта.
Уважаемые посетители портала!
Раздел «консультаций» приостанавливает свою работу.

В архиве медицинских консультаций за 13 лет есть большое количество подготовленных материалов, которыми Вы сможете воспользоваться. с уважением, редакция

Сортировка: по полезности   по дате

Последняя консультация

31 августа 2016 года
Спрашивает Раиса:
Почему в одной поликлиники дали проходить только кордиолога и анализы а в другой полностью весь медосмотр
06 октября 2016 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Здравствуйте, Раиса! Адресуйте свой вопрос администрации поликлиники. Мы не располагаем нужной Вам информацией. Берегите здоровье!
21 апреля 2011 года
Спрашивает Наталья:
как правильно написать отказ от прививок в детском саду
27 мая 2011 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Здравствуйте, Наталья! Существует несколько вариантов отказа от вакцинации – все они результат изобретательности ума родителей и медперсонала, поскольку официального бланка отказа, одобренного министерством здравоохранения, на данный момент не существует. Приводим одну, на наш взгляд, наиболее удачную формулировку (выбирайте пункты в зависимости от вида прививки):
Я, <П.І.Б. батька>, заявляю про відмову від усіх профілактичних щеплень, а також проби Манту, флюорографії й інших процедур, пов'язаних із введенням в організм сторонніх речовин або іонізуючих випромінювань моїй дитині <П.І.Б. дитини>.
1) Відмовляюся від подальших вакцинацій, ревакцинацій та біопроб (Манту, р. Пірке) через наявність у їхньому складі одного (у деяких випадках - декількох відразу) з токсичних компонентів: солей ртуті, солей алюмінію, формальдегіду, фенолу. За результатами міжнародних досліджень ці речовини є причинами розвитку Аутизму, хвороби Альцгеймера, рака, Синдрому Раптової Дитячої Смертності.
2) Відмовляюся від можливої вакцинації краснухи, гепатиту В, вітрянки з етичних міркувань через використання у виробництві вакцин диплоїдних клітин тканин абортованих плодів людини.
3) Дана відмова є обмірковане і зважене рішення , прийняте на підставі детального і усебічного вивчення питань, пов'язаних з вакцинацією, особистого досвіду і цілком відповідає нормам діючого законодавства, у тому числі:
а) ст.19 Загальної Декларації Прав Людини (Кожна людина має право на волю переконань)
б) ст. 26 Загальної Декларації Прав Людини і ст. 43 Конституції України (про право на освіту, у тому числі дошкільну);
б) ст. 3, ч. 1 Закону України про освіту (про можливості одержання освіти громадянами України незалежно від стану здоров'я, переконань і інших обставин);
в) ст. 43 "Основ законодавства України про охорону здоров'я" (про згоду на медичне втручання);
д) ст.2, п.1. Конвенції про права дитини (Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини)
е) ст. 1, п.1(а). Конвенції про боротьбу з дискримінацією в області освіти ("вираз < дискримінація > охоплює всяку різницю, виняток, обмеження... по ознаці... переконань..., що має на меті або наслідком знищення або порушення рівності відносин в області освіти і зокрема ... закриття для якої-небудь особи чи групи осіб доступу до освіти будь-якої ступіні чи типу")
е) ч. І., ст.2, п.2 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.),
з) ч. І., ст.18, п.3 Конвенції про права дитини (Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.)
і) ч.І., п. 11 частини 1 Європейської Соціальної Хартії (про право кожної людини на використання будь-яких заходів, що дозволяють йому забезпечити найвищий досяжний рівень здоров'я).
й) ст.12, закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (про щеплення за згодою після надання об’єктивної інформації)
Ознайомлений зі змістом Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", лікарем доведені до відома можливі наслідки відсутності щеплень:
- Ускладнення при коклюші: бронхіт, пневмонія, енцефаліт, пупкові і пахові грижі, випадання прямої кишки, масивні геморрагії і крововиливи в головний мозок;
- Ускладнення при дифтерії - міокардит, неврити, нефротичний синдром, периферичні паралічі, смерть;
- Ускладнення при правці - аспіраційна пневмонія, набряк легень, переломи і вивихи кісток, нашарування вторинної бактеріальної інфекції - бронхопневмонії, сепсис, деформації хребта, контрактури м'язів і суглобів, паралічі черепних нервів, летальний результат;
- Ускладнення при гепатиті В є затяжний перебіг хвороби з переходом у хронічний гепатит (імовірність - 5-10%), що у свою чергу може привести до цирозу і раку печінки. Імовірність хронічної інфекції в дітей від 1 до 5 років складає 25-50%, у дітей, що заразилися гепатитом при пологах - 90%;
- Ускладнення при поліомієліті - 80-90% - це легке захворювання, в інших 10% воно викликає параліч. У випадку паралічу близько 25% одержують серйозні порушення, близько 25% одержують середній параліч і 50 % виліковуються;
- Ускладнення при корі - пневмонія, отит і інші бактеріальні інфекції, а також сліпота, поразки слуху, розумова відсталість.
- Ускладнення при туберкульозі - поразкою багатьох органів, що супроводжуються лихоманкою, значним спадком сил. найчастіше уражаються легені з утворенням порожнин (каверн), що можуть прориватися в бронхи.
Можливі поствакційні ускладнення:
1. Анафілактичний шок;
2. Енцефалопатія;
3. Судорожні стани при t >39
4. Набряк, гіперемія в місці уведення вакцини.
Берегите здоровье!
06 июня 2008 года
Спрашивает Сергей:
Добрый день хотелось узнать, какие необходимы прививки для поступления ребёнка в первый класс (г. Одесса Украина 2008 год). На основании какого официального юридического документа этот перечень устанавливается?
28 июля 2008 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Здравствуйте. При поступлении ребенка в первый класс необходимо иметь все обязательные прививки, включенные в календарь прививок. Календарть прививок устанавливается прежде всего Законом Украины “Про захист населення від інфекційних хвороб”, ст. 12 «Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями. Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, охорони державного кордону, Служби безпеки України. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження,а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.» и 15 «Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.», а также нормативными актами и приказами Министерства охраны здоровья Украины.
13 сентября 2009 года
Спрашивает Наталья:
Здравствуйте!Помогите,пожалуйста понять,что происходит с ребёнком.Мальчику 2,6г.До 2х месяцев был на грудном вскармливании,а как начали переходить на искусственное вскармливание-начал рвать практически всё,что сьедал.Смеси пробовали разные,в том числе и антирефлюкс,но без результата.И с этой проблемой живём до сих пор,но она перешла уже в другую форму,т.е. когда попадает чуть крупнее кусочек(с горошину) в пищевод,он как-будто гдето застряёт,вызывает икоту и рвоту со слизью,а как выйдет-ребёнок продолжает спокойно есть.И такое происходит почти при каждом кормлении!Наши врачи не могут определить причину.До года делали рентген желудка,а месяц назад УЗИорганов брюшной полости,но эти исследования ничего не показали.Что нам делать?Ребёнку идти в детсад.Заранее огромное спасибо!
16 сентября 2009 года
Отвечает Иванов Константин Александрович:
Врач педиатр первой категории, к.м.н.
Все ответы консультанта
Уважаемая Наталья. Рвоту у детей раннего возраста вызывает ряд причин из которых наиболее частой патологией является пилороспазм, пилоростеноз, атрезия пишевода, нарушение смыкания сфинктеров, пищевая аллергия, глистная инвазия, дивертикул пищевода, пищевые погрешности вскармливания, ферментопатии, гипербилирубинэмии и др. Кроме гастроэнтерологических причин рвота также может быть вызвана причинами неврологического характера - перинатальной энцефалопатией,повышением внутричерепного давления и др.
Судя по тому,что рентген и УЗИ ничего не показали вероятность хирургической патологии у Вашего ребенка низкая.
Для решения вопроса о том, как Вас обследовать и лечить необходимо знать ряд важных параметров.
В первую очередь важно знать объем испражнений ребенка, как он набирает вес и развивается, возбудим ли он, всегда ли возникает рвота или при определенных обстоятельствах, какие объемы и какой пищи поглощает ребенок (иногда причина рвоты - банальное перекармливание), чем рвет ребенок - если пищей, то какой - только съеденной или съеденной уже давно, если слизью - то в каком объеме, поперхивается ли ребенок и кашляет ли он при рвоте.
Кроме того, вам нужно провести большое обследование, так как причин много и некоторые из них лежат далеко не на поверхности (особенно при ферментопатиях)Очень желательно - видеть Вашего ребенка. Тогда многие вопросы решатся сами собой.

05 июня 2008 года
Спрашивает Inka :
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, опираясь на какие законодательные акты имеют право отказать в приеме в детсад (если вообще имеют такое право) если ребенок не привит?Есть какие-то приказы, в которых говорится о том, что невакцинированные дети не должны допускаться в детские коллективы.Например ссылаясь на Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб": Ст.15 Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Но это противоречит Конституции, Конвенции о правах ребенка и другим более серьезным, чем эти приказы, законам.
22 сентября 2008 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Добрый день, Инна! Действительно, ребенок, не имеющий всех предусмотренных государством прививок, согласно Закону Украины «Про захист населення від інфекційних хвороб», не имеет права посещать детский сад. Это действительно противоречит Конституции (согласно которой мы все имеем равные права и обязанности), ст. 19 Закона Украины «Про охорону дитинства» (каждый ребенок имеет право на образование), ст. 2 и 6 Закона Украины « Про дошкільну освіту», ст. 3 и 6 Закона Украины «Про освіту» (граждане Украины имеют право на бесплатное образование независимо от… состояния здоровья и других обстоятельств), ст. 2 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (никому не могут отказать в праве на образование), ст. 28 Конвенція про права дитини и многих других влиятельных законов, конвекций и т.д. В то же время, все виды медицинского вмешательства в Украине осуществляются исключительно на добровольной основе. А прививки производятся только с письменного согласия родителей вакцинируемого ребенка. Так что Вы вправе отказаться от вакцинации. Со своей стороны я настоятельно рекомендую взвесить все за и против и лишь затем принять окончательное решение. Будьте здоровы!
22 января 2008 года
Спрашивает Алексей:
можно ли пойти в детский сад без прививок?
12 февраля 2008 года
Отвечает Стриж Вера Александровна:
Врач пульмонолог, аллерголог, старший научный сотрудник Национального института фтизиатрии и пульмонологии, к.м.н
Все ответы консультанта
Добрый день! Доказывать Вам полезность прививок не стану, только время может показать, кто был прав, а кто нет. Существует несколько путей нахождения в садике без прививок. Они связаны с определенными неудобствами, нервотрепкой и даже опасностью. Первый путь, купить справку о прививках. Этот путь противозаконен и связан с опасностью, как для Вашего ребенка, так и для деток, которые будут пребывать с ним в одной группе. Второй путь, оказаться от прививок официально. Вся ответственность за последствия отказа ляжет на Ваши плечи. Для того чтобы отказаться от прививок, Вам для начала необходимо написать заявление об отказе в поликлинику. Примеры заявлений Вы сможете найти по ссылке http://www.eurokid.com.ua/webnews1030.html . Копию отказа вручите под расписку заведующей садиком, медсестре, воспитателю и т.д. При отказе в выполнении услуг или нарушении Ваших прав Вы составляете претензию на имя руководителя садика, в течение месяца со дня получения претензии Вам должны дать официальный ответ. Если ответа нет или он Вас не удовлетворил, Вы вправе посылать заявления с жалобой на действия конкретных лиц в вышестоящие инстанции. Удачи Вам!
01 февраля 2010 года
Спрашивает Марина:
Здравствуйте!Я мама 1,6 девочки. Когда моему ребенку было 11 месяцев у нее произошел приступ(сильные судороги, закатывала глазки,часто теряла сознание,остановка дыхания)приступ длился около 20 минут. Обследование не показала ни травм, ни наличие кист то есть ничего того ,что могло вызвать такой приступ. Нам был поставлен диагноз Эпилиптический синдром? В связи с этим нам отказываются делать прививки(то есть только под роспись,что я претензий не имею)Мне очень страшно идти на такой риск, в садик нас тоже не хотят даже ставить на очередь ссылаясь на наш диагноз.Как нам быть ? Я мама одиночка и рано или поздно мне будет необходимо выходить на работу. Как нам опровергнуть или подтвердить диагноз? возможно существуют какие то обследования ,которые помогут нам разрешить ситуацию.
08 февраля 2010 года
Отвечает Качанова Виктория Геннадиевна:
Здравствуйте уважаемая, Марина. Вы не написали, произошел приступ на фоне полного благополучия или были какие-либо провоцирующие моменты: повышенная температура, прорезывались зубы, сильно капризничал. Был однократно приступ, или потом повторился. Из обследований вашему ребенку нужно выполнить: МРТ головного мозга, ЭЭГ, электролиты крови, общеклинические обследования. Если приступ был однократно, то есть большая вероятность, что он может больше никогда не повторится (если в обследованиях не будет отклонений от нормы). Из прививок АКДС противопоказана при судорожном синдроме, ее заменяют АДС. В садик без прививок не возьмут, и врачи не будут брать на себя ответственность их назначить, придется Вам решать исходя из жизненной ситуации. Диагноз Вашему ребенку еще не поставлен, а только обозначен синдром. Если в обследованиях не будет патологии, а приступ больше не повториться, то спустя некоторое время будет снят и синдром. Нужно время, обследование и наблюдение.
27 июля 2008 года
Спрашивает Ольга, Киев:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно отдать непривитого ребенка в сад?
Выше тут вот почитала, что участковая педиатр вряд ли допустит такого такого ребенк в сад, так как "непривитой ребенок, поступая в детский сад, составляет потенциальную опасность для других детей". Так где же логика?... Они же все привиты))) Какая опасность?
Заранее благодарю за ответ.
22 сентября 2008 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Добрый день, Ольга! Отсутствие прививок при устройстве в детский сад не препятствует приему. Нужно всего лишь написать отказ и официально его зарегистрировать в поликлинике и детском саду. Но Вы должны знать о том, что Ваш ребенок потенциально опасен в вопросе возникновения инфекционного заболевания для других (не привитых) детей. Также, если Ваш ребенок в силу определенных обстоятельств может быть ослабленным и заболеть от привитого ребенка после получения последним прививки. Взять хотя бы полиомиелит, после вакцинации от которого, привитой ребенок вместе с испражнениями выделяет во внешнюю среду вирус полиомиелита вакцинного происхождения. Этот вирус абсолютно не опасен для привитых детей, так как они имеют защиту. Но у не привитого ребенка может вызвать полиомиелит, связанный с вакциной, который ничем не отличается от настоящего. В любом случае, ребенок Ваш и ответственность за его здоровье лежит на Вас. Будьте здоровы!
03 сентября 2008 года
Спрашивает Елена:
А чем опасен не привитый ребенок для окружающих привитых детей?
22 сентября 2008 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Добрый день, Елена! Шанс привитому ребенку заразиться от не привитого ребенка практически равен нулю, если речь идет об инфекциях, против которых он привит согласно календарю прививок. Скорей наоборот, привитые дети могут быть опасными для не привитого ребенка, так как могут заразить его вакцинными штаммами микроорганизмов. Опасность не привитый ребенок представляет для других, не привитых, детей, так как, заболев сам, может заразить их. К тому же, ни один родитель не знает как отреагирует организм не привитого ребенка, если он столкнется с инфекцией от которой не защищен прививкой. Если Вы считаете, что будет все в порядке – смело отказывайтесь и берите всю ответственность на себя… А если не хотите подвергать своего ребенка опасности, большей чем десятые мл вакцины, подумайте хорошенько и примите правильное решение. Будьте здоровы!
02 ноября 2007 года
Спрашивает людмила г. санкт-петербург:
для поступления в детский сад осмотр каких врачей нужен, и какие анализы, прививки. ребенку 3 года, детский сад не посещали
22 ноября 2007 года
Отвечает Консультант медицинской лаборатории «Синэво Украина»:
консультант медицинской лаборатории «Синэво Украина»
Все ответы консультанта
Здравствуйте. Описываю украинский вариант. Для поступления ребенка в детский сад необходимо пройти осмотр специалистов: педиатр, окулист, ЛОР, невропатолог, хирург-ортопед, логопед, гинеколог. Должен быть проведен общий анализ крови + формула, общий анализ мочи. Теперь о прививках. В 3 годика, при соблюдении установленных прививочных сроков, ребенку должны быть сделаны такие прививки: троекратная вакцинация АКДС (дифтерия, столбняк, коклюш) + первая ревакцинация АКДС; троекратная вакцинация полиомиелита + 1ая ревакцинация; БЦЖ (против туберкулеза); 1ая вакцинация Корь, паротит, краснуха; троекратная вакцинация Гепатит В. В последнее время к перечню была добавлена вакцинация менингит+пневмония. Не болейте!
25 февраля 2009 года
Спрашивает Оксана:
Сыну 1год и 7мес., с 5-ти мес. стоит на Д учёте у дерматолога с диагнозом атопический дерматит, прививки сделаны только в роддоме- БЦЖ и гепатит. Дерматолог постоянно даёт метотвод от прививок, педиатр согласен, но, узнав,что с 2-х лет мы собираемся в детский сад , настаивают на вакцинации, иначе справку в д/с не дадут. Как быть? Получается, так нам метотвод положен, а для д/с нет? Подскажите,как правильно поступить, если справку покупать не хотим, т.к. надеемся делать прививки по инд. графику, когда будет ст. стойкой ремисии? Сейчас не лучшее время для прививок, это понимают и дерматолог, и педиатр, но......И ещё неизвестно: подойдёт ли нам д/с вообще, может через месяц нам придётся уйти из него. Как быть, на какие статьи и каких законов мы можем ссылаться в нашем случае?
11 марта 2009 года
Отвечает Шматков Алексей Валерьевич:
Добрый день, Оксана!
При поступлении в д/с у вас все равно будут требовать справку о прививках (как показывает опыт), т.к. в д/с никто не хочет рисковать. Ваш ребенок в коллективе сам может легко заболеть и заразить других детей, причем у него заболевание будет протекать более тяжело. Сами решайте стоит вам рисковать или нет, за месяц можно заразиться не один раз, и покупка справки не поможет. Стойкую ремиссию можно ждать долго, в принципе прививки можно делать после 2-х недель ремиссии под прикрытием антигистаминных препаратов, но это решать вам.
Насчет законов я посоветовать ничего не могу, но запретить пойти в д/с вам не могут.
15 марта 2010 года
Спрашивает Елена:
Здравствуйте. Моя дочь с октября 2009 года ходит в детский сад. Естественно перед поступлением были сделаны все анализы и прививки. На сегодняшний день после отсутствия в детскому саду, по причине болезни, 13 рабочих дней у меня требуют - анализ крови, мочи, кала, трехкратного соскоба на энтеробиоз, справки о том что дома нет больных инфекционными заболеваниями и это при том, что была предоставлена справки от врача о том, что ребенок здоров! Так же детей в саду собирается осматривать гинеколог (детям от 2-х до 3-х лет!) - об этом родителей ставят перед фактом и просят принести перчатки, пеленку, не спрашивая согласия! На вопрос - будут ли осматривать ребенка в моем присутствии отвечают - Конечно нет! Обоснованы ли требования детского сада? Есть ли документы, регламентирующие действия руководства детского сада и как себя правильно вести в данной ситуации? Спасибо.
23 марта 2010 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Здравствуйте, Елена! Справки от педиатра, в которой указано каким заболеванием переболел ребенок, факт выздоровления и отсутствия в семье больных инфекционными заболеваниями должно быть достаточно для возобновления посещения ребенком детского сада. Перечисленных анализов администрация и врач сада требовать от Вас не имеют права. Далее. Мать имеет полное право требовать, чтобы любой осмотр ее ребенка врачом проходил в ее присутствии. Если у администрации сада есть документы, декларирующие обратное – они должны вас с этими документами ознакомить. Советуем Вам обратиться к администрации сада за разъяснениями. Берегите здоровье!
09 марта 2010 года
Спрашивает Наталия:
Моей дочеры 2 года, собираемя идти в садик, но у нас кроме БЦЖ, сделанной в роддоме прививок нет. Одно время был медотвод по причине повышеного внутричерепного давления, потом я писала отказ от прививок. Теперь решили делать прививки по индивидуальному графику, понятно на это потребуется время. А в детский сад нас возьмут только когда будут все прививки или как начнем делать? Сейчас у ребенка на ручке сыпь, были у дерматолога - определили грибок кандида, не является ли это противопоказанием для прививок? И как быть с садиком?
16 марта 2010 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Здравствуйте, Наталия! Администрация детского сада имеет право принимать только тех детей, которые вакцинированы всеми необходимыми (в зависимости от возраста) прививками. Поэтому придется подождать, пока Ваш малыш не пройдет полный курс вакцинации. Наличие противопоказаний к вакцинации определяется педиатром во время осмотра ребенка. Сам факт кандидоза кожи не является противопоказанием к вакцинации, однако кандидоз нередко является проявлением иммунодефицитного состояния, при котором вакцинация не проводится. Таким образом, Вам необходима очная консультация педиатра. Берегите здоровье!
25 января 2008 года
Спрашивает елена г.борисполь:
нужна ли справка с работы в садик
12 февраля 2008 года
Отвечает Стриж Вера Александровна:
Врач пульмонолог, аллерголог, старший научный сотрудник Национального института фтизиатрии и пульмонологии, к.м.н
Все ответы консультанта
Добрый день! В садик справка с работы может понадобиться только в том случае, если Ваша семья относится к одной из социально незащищенных групп населения и может претендовать на льготы в ежемесячной оплате питания и услуг садика. Обычно, стандартный набор документов при поступлении в садик состоит из специальной медицинской карточки, которую в поликлинике заводят специально для садика (содержит данные осмотров специалистов, прививочный лист и заключение педиатра по дошкольным учреждениям), копии паспорта одного из родителей и копии свидетельства о рождении ребенка. Будьте здоровы!
30 января 2009 года
Спрашивает Инга:
Добрый день! У моего ребенка, 1 год и 9 месяцев, постоянно повышенная температура тела 36,8 - 37,1 (утром ниже, вечером выше). До года врачи в один голос убеждали меня, что для грудничков это нормальное явление, но нам уже 1,9, а состояние не изменилось. Ни осмотр врачей, ни анализы не дали ответа, в чем же причина. Является ли такое состояние организма ребенка основанием для медотвода по прививкам? Мы сделали только БЦЖ в роддоме, а по остальным прививкам я писала отказ. Я не медработник, но понимаю, что делать прививки можно только при условии нормальной температуры тела 36,6.
18 февраля 2009 года
Отвечает Марков Игорь Семенович:
Врач инфекционист, доктор медицины
Все ответы консультанта
Здравствуйте, Инга!
Такая температура не является вариантом нормы для детей любого возраста. Делать прививки не установив причину нельзя: пишите отказы дальше. Наиболее частой причиной субфебрилитета у детей грудного возраста является нефродисбактериоз: наличие бактерий кишечной группы в почках. Необходимо сделать бакпосевы мочи 3 раза (с интервалом в 1-2 дня) и при выделения уринокультуры (чаще других – кишечная палочка) провести лечение без использования антибиотиов.
Д-р И.Марков
30 июня 2008 года
Спрашивает Марина:
Добрый день!
Оформляемся в сад. Педиатр дала направление анализа кала на ВД, чтобы в августе непосредственно перед садом этот анализ уже не сдавать . Но в садике сказали, что этот анализ действителен только в течение 10 дней, т.е. в конце августа все равно его придется сдавать. Кто прав? Заранее благодарю.
23 сентября 2008 года
Отвечает Медицинский консультант портала «health-ua.org»:
Добрый день, Мария! Правы работники детского сада – анализ кала на цисты и яйца гельминтов нужно сдавать непосредственно перед садиком. Иначе какой смысл в анализе, если после получения результата ребенок все лето будет контактировать с грунтом, животными и может заразиться? Анализ необходим для подтверждения того, что малыш не может заразить других деток, так как его организм свободен от гельминтов. А анализ сделанный в июне этого подтверждения не даст. Будьте здоровы!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
всего 16 страниц
Наши партнеры